VISAM Arenas projektgrupp

Forskningsansvarig

Inger Jansson

Inger är utbildad arbetsterapeut och har främst jobbat med arbetsrehabilitering. Numera är hon anställd som lektor på Hälsohögskolan, avdelningen för rehabilitering. Där jobbar hon både med undervisning och med forskning som är orienterad mot arbetslivet.

Inger är forskningsansvarig inom VISAM Arena sedan december 2018. Idéer kan genereras från idébärare som möter problem i vardagen eller på jobbet, dessa innovationer kan behöva utforskas med hjälp av vetenskapliga metoder. Idéer kan också komma fram ur forskning men kan då behöva testas vad gäller genomförbarhet, ekonomi och marknadsföring.

Vilka tycker du ska lämna in sina idéer till VISAM Arena?

Alla som har en idé, eller kanske alla som har stött på ett problem som man vill hitta en lösning på. Var inte rädda för att lämna in er idé. Vår roll är att ställa frågor och stötta i att idén kan utvecklas. Sen behöver man ha tålamod och inse att även den enklaste innovation kan ta lång tid att ro i hamn.

DAYFOTOGRAFI ALMI VISMA 031
Facilitator

Ellen Strömberg

Vid EU-toppmötet i Göteborg blev Ellen utsänd till att vara ung reporter på plats. Samordnaren för mötet sa: ”Vi kanske möts i rollen som statsvetare”! Idag har Ellen examen i statskunskap. Ellen är en av VISAM Arenas idélotsar och började i början av 2018 när hon fick uppdraget att vara ambassadör för Habo kommun, och är sedan våren 2019 medlem i projektgruppen där hon bidrar bland annat med kommunernas perspektiv.

Välfärdens utmaning är att hitta nya lösningar på hur vi bäst ska stödja personer att leva så självständigt som möjligt. VISAM Arena öppnar upp för nya tankebanor. Utveckling av välfärd blir bäst om olika erfarenheter möts, de som behöver stödet, de som arbetar inom vård och omsorg samt de som tillverkar produkten. I VISAM Arena sker de mötena vid bland annat idéverkstäder.

Vilka tips skulle du vilja ge till de personer där ute som funderar på att lämna in en idé?

Surfa runt på VISAM Arenas hemsida. Där finns väldigt bra information om hur du kan omvandla din idé till verklighet!

 

 

 

DAYFOTOGRAFI VISAM2 007
Projektkoordinator

Emma Grundström

Emma arbetar som projektkoordinator i VISAM Arena sedan mars 2019 men har varit en del av projektet sedan starten 2017. Tidigare var hon en del via sin roll som FoU-ledare och samordnare för projektet för länets kommuner på Kommunal utveckling. Emma är utbildad distriktssköterska och har jobbat inom många olika verksamheter i kommunal, regional och privat regi.

Vilka tycker du ska lämna in sina idéer till VISAM Arena?

Emma är övertygad om att vem som helst som arbetar inom vård och omsorg kan vara den som kommer på nästa stora innovation i området. Den som ser ett behov eller ett problem är den som lättast hittar lösningen. Men att förverkliga sin idé är en resa med hårt arbete. VISAM Arena vill gärna vara ett stöd på din resa.

DAYFOTOGRAFI VISAM2 019
Projektledare

Helen Ljunggren

Jag är en glad och engagerad person som gärna organiserar och driver olika aktuella ämnesområden från start till mål, gärna i projektform. Därför är det naturligtvis roligt att jag får vara projektledare för projektet VISAM Arena. Min bakgrund har jag inom vården, som sjuksköterska och barnmorska. Sedan 2003 har jag arbetat med innovation inom vård och omsorg på Almi, nu i projektet VISAM Arena (2017- 2020). Har under åren bidragit till att flera nya varor och tjänster tagits fram som idag gör nytta och på olika sätt förbättrar vård och omsorg.

VISAM Arena tar emot idéer som kan göra vård och omsorg bättre. Finns det tillräckligt mycket information om hur den framtida varan, tjänsten, organiseringen etc ska fungera, så kan vi analysera och bedöma idén utifrån användarvänlighet, teknik, affärsmöjlighet etc.

VISAM Arena kan också ge tips på kontakter som kan hjälpa till att rent praktiskt genomföra idén så det kan bli något som kan fungera och implementeras inom den verksamhet den är tänkt för.

DAYFOTOGRAFI ALMI VISMA 011