VISAM Arenas projektgrupp

Forskningsansvarig

Inger Jansson

Inger är utbildad arbetsterapeut och har främst jobbat med arbetsrehabilitering. Numera är hon anställd som lektor på Hälsohögskolan, avdelningen för rehabilitering. Där jobbar hon både med undervisning och med forskning som är orienterad mot arbetslivet.

Inger är forskningsansvarig inom VISAM Arena sedan december 2018. Idéer kan genereras från idébärare som möter problem i vardagen eller på jobbet, dessa innovationer kan behöva utforskas med hjälp av vetenskapliga metoder. Idéer kan också komma fram ur forskning men kan då behöva testas vad gäller genomförbarhet, ekonomi och marknadsföring.

Vilka tycker du ska lämna in sina idéer till VISAM Arena?

Alla som har en idé, eller kanske alla som har stött på ett problem som man vill hitta en lösning på. Var inte rädda för att lämna in er idé. Vår roll är att ställa frågor och stötta i att idén kan utvecklas. Sen behöver man ha tålamod och inse att även den enklaste innovation kan ta lång tid att ro i hamn.

DAYFOTOGRAFI ALMI VISMA 031
Samordnare för kommunerna

Ellen Strömberg

Vid EU-toppmötet i Göteborg blev Ellen utsänd till att vara ung reporter på plats. Samordnaren för mötet sa: ”Vi kanske möts i rollen som statsvetare”! Idag har Ellen examen i statskunskap. Ellen är en av VISAM Arenas idélotsar och började i början av 2018 när hon fick uppdraget att vara ambassadör för Habo kommun, och är sedan våren 2019 medlem i projektgruppen där hon bidrar bland annat med kommunernas perspektiv.

Välfärdens utmaning är att hitta nya lösningar på hur vi bäst ska stödja personer att leva så självständigt som möjligt. VISAM Arena öppnar upp för nya tankebanor. Utveckling av välfärd blir bäst om olika erfarenheter möts, de som behöver stödet, de som arbetar inom vård och omsorg samt de som tillverkar produkten. I VISAM Arena sker de mötena vid bland annat idéverkstäder.

Vilka tips skulle du vilja ge till de personer där ute som funderar på att lämna in en idé?

Surfa runt på VISAM Arenas hemsida. Där finns väldigt bra information om hur du kan omvandla din idé till verklighet!

 

 

 

DAYFOTOGRAFI VISAM2 007
Marknadskoordinator

Rebecka Jonsson

Som liten var hennes största dröm att bli journalist och hon skrev novell efter novell hemma i flickrummet. Idag har Rebecka tagit examen från Medie-och kommunikationsvetenskapliga programmet. Rebecka jobbar idag som Marknadskoordinator för VISAM Arena sedan augusti 2018.

Världen står inför utmaningen att vi blir allt fler människor och äldre. För att kunna möta dessa utmaningar gäller det att ta in nya arbetsmetoder och innovationer. VISAM Arena finns till för att ge råd och stöd till er innovatörer som kan bidra till en bättre vård och omsorg. 

Vilka tycker du ska lämna in sina idéer till VISAM Arena?

Alla som har en ny idé som kan utveckla eller förbättra vård och omsorg. Våga lämna in din idé, våga satsa och våga driv din idé framåt! Gör en marknadsöversikt över din idé för att se ifall det finns liknande produkter eller tjänster på marknaden. Pitcha din idé för dina nära och kära. Ha tålamod och våga tro på din idé!

DAYFOTOGRAFI ALMI VISMA 016
Idélots

Lotta Nore

Lotta  är legitimerad sjuksköterska med inriktning medicin och psykiatri, har en psykoterapiutbildning och är licensierad läkemedelskonsulent. På fritiden hänger hon på golfbanan både som avkoppling men även för att tävla. Lotta har även ett stort intresse för samhällsfrågor, politik och utveckling. Lotta är VISAM Arenas idélots sedan januari 2018 och är ute och informerar om projektet, har inspirationsföredrag med syfte att leda till fler innovationer inom vård och omsorg.

Varför tycker du att det är viktigt att ett projekt som VISAM Arena finns?

För att klara framtiden med fler äldre och bättre mediciner och behandlingar, behöver vi effektivare metoder som sparar både personal och skattepengar. Det finns så många personer som både av egen erfarenhet eller av anhöriga ser behov och vad som kan saknas. Så alla som har drivkraft och vilja att vara med att förändra och förbättra kan lägga in sin idé i VISAM Arenas idéportal.

DAYFOTOGRAFI VISAM2 003
Projektkoordinator

Emma Grundström

Emma arbetar som projektkoordinator i VISAM Arena sedan mars 2019 men har varit en del av projektet sedan starten 2017. Tidigare var hon en del via sin roll som FoU-ledare och samordnare för projektet för länets kommuner på Kommunal utveckling. Emma är utbildad distriktssköterska och har jobbat inom många olika verksamheter i kommunal, regional och privat regi.

Vilka tycker du ska lämna in sina idéer till VISAM Arena?

Emma är övertygad om att vem som helst som arbetar inom vård och omsorg kan vara den som kommer på nästa stora innovation i området. Den som ser ett behov eller ett problem är den som lättast hittar lösningen. Men att förverkliga sin idé är en resa med hårt arbete. VISAM Arena vill gärna vara ett stöd på din resa.

DAYFOTOGRAFI VISAM2 019