Jag är en glad och engagerad person som gärna organiserar och driver olika aktuella ämnesområden från start till mål, gärna i projektform. Därför är det naturligtvis roligt att jag får vara projektledare för projektet VISAM Arena. Min bakgrund har jag inom vården, som sjuksköterska och barnmorska. Sedan 2003 har jag arbetat med innovation inom vård och omsorg på Almi, nu i projektet VISAM Arena (2017- 2020). Har under åren bidragit till att flera nya varor och tjänster tagits fram som idag gör nytta och på olika sätt förbättrar vård och omsorg.

VISAM Arena tar emot idéer som kan göra vård och omsorg bättre. Finns det tillräckligt mycket information om hur den framtida varan, tjänsten, organiseringen etc ska fungera, så kan vi analysera och bedöma idén utifrån användarvänlighet, teknik, affärsmöjlighet etc.

VISAM Arena kan också ge tips på kontakter som kan hjälpa till att rent praktiskt genomföra idén så det kan bli något som kan fungera och implementeras inom den verksamhet den är tänkt för.