Vi vill se andras idéer växa och förbättra vård och omsorg i Jönköpings Län

Uppdrag VISAM Arena 

VISAM Arena har som mål att förbättra företagens förutsättningar till ökad tillväxt, lönsamhet och sysselsättning och samtidigt dra fördel av forskningens utveckling. Resultatet av att fler innovationer tas fram blir att vården får nya eller förbättrade varor och tjänster som leder till ökad effektivitet och samhällsnytta.

VISAM Arena vill genom nya idéer och lösningar bidra till större tillgänglighet, mer inflytande, högre kvalitet och säkerhet för vård och omsorg i Jönköpings Län.

 

Idéportalen riktar sig till:

  • Alla som är bosatta i Jönköpings Län
  • Företag med max 250 anställda i Jönköpings län som vill utveckla nya idéer, få tillgång till nya varor och tjänster och nå nya marknader inom hälsa, vård och omsorg.
  • Företag  i Jönköpings län som kan bidra med expertkunskap i utvecklingsprocesser och utvärdera idéer inom ett visst område.
  • Doktorander och forskare som vill kommersialisera och genomföra forskningsresultat, få nya förslag till forskningsområden eller bidra med expertkunskap.
  • Yrkesverksamma inom hälso-och sjukvård och omsorg.

  • Patienter och anhöriga som har en ny idé som kan göra skillnad för hälsa, vård och omsorg.Saxar

Varför bli idégivare?

För att du och din idé kan bidra till en bättre vård och omsorg. Välfärdssektorn står inför den stora utmaningen att möta framtidens behov. Syftet med VISAM Arena är att fler idégivare ska driva fram nya idéer för en bättre vård och omsorg i Jönköpings län. 

VISAM Arena bidrar till utvecklingen av små och medelstora företag genom att skapa fler utvecklingsmöjligheter och förnyelse i svenskt näringsliv. Målet är att fler innovativa idéer ska kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att företagens konkurrenskraft ökar.

 

Hur du lägger in en idé i idéportalen

Hur du smidigast lägger in en idé ser du på de olika stegen i bilden här nedan.

Efter att du lämnat in en idé ser en verifieringsgrupp över idén och dess potential. Om potential finns utifrån att det finns behov, nytta och en målgrupp görs en undersökning kring huruvida idén är unik, om det finns en marknad och en  affärsmöjlighet. Idén går i så fall sedan vidare till en idéverkstad där användare och  experter granskar, analyserar och uttalar sig. Idén slussas därefter vidare till rätt utvecklingsfas, företag m.m.

Var med och bidra med din idé!

Du äger rätten till din egen idé och den kommer alltid behandlas under sekretess. Det vill säga att din idé ligger skyddad i vår idéportal.