Dina idéer kan bidra till förbättrad vård och omsorg i Jönköpings län

Uppdrag VISAM Arena 

VISAM Arenas mål är att  förbättra företagens tillväxt och sammanföra akademi och näringsliv. Resultatet av fler innovationer blir nya eller förbättrade varor och tjänster inom vård och omsorg . VISAM Arena arbetar för ökad samhällsnytta.

 

Idéportalen riktar sig till

Dig som vill innovera, få förslag på nya forskningsområden eller bidra med kunskap inom hälsa, vård och omsorg
Du bor/arbetar/ studerar/ forskar och/eller är engagerad i civilsamhället  i Jönköpings län
Stora och mindre företag  med säte i Jönköpings län som vill utvecklas och/eller  utvärdera idéer och förädla innovationer inom hälsa, vård och omsorg.

  • Saxar

Varför bli idégivare?

Din idé kan ge bättre vård och omsorg! Du kan med stöd av VISAM Arena förvandla din idé till en tjänst eller vara. VISAM Arenas mål är att innovativa idéer ska bli varor och tjänster som säljs av livskraftiga företag. Din idé kan göra dig till företagare.

 

Hur du lägger in en idé i idéportalen

Hur du smidigast lägger in en idé ser du på de olika stegen i bilden här nedan.

Efter att du lämnat in en idé ser en verifieringsgrupp över idén och dess potential. Om potential finns utifrån att det finns behov, nytta och en målgrupp görs en undersökning kring huruvida idén är unik, om det finns en marknad och en  affärsmöjlighet. Idén går i så fall sedan vidare till en idéverkstad där användare och  experter granskar, analyserar och uttalar sig. Idén slussas därefter vidare till rätt utvecklingsfas, företag m.m.

Var med och bidra med din idé!

Du äger rätten till din egen idé och den kommer alltid behandlas under sekretess. Det vill säga att din idé ligger skyddad i vår idéportal.