Vi vill se andras idéer växa och förbättra framtiden

Uppdrag VISAM Arena 

På längre sikt vill vi förbättra företagens förutsättningar att få ökad tillväxt, lönsamhet och sysselsättning och samtidigt dra fördel av utvecklingen inom forskning. Resultatet blir att vården får nya eller förbättrade varor och tjänster som leder till ökad effektivitet och samhällsnytta. Alla söker vi oss någon gång till vården eller omsorgen. VISAM Arena vill bidra till större tillgänglighet, mer inflytande, högre kvalitet och säkerhet.

Idégeneratorer

Idéportalen riktar sig till:

  • Privatpersoner
  • Företag med max 250 anställda som vill utveckla nya idéer, få tillgång till nya varor och tjänster och nå nya marknader inom hälsa, vård och omsorg.
  • Företag som kan bidra med expertkunskap i utvecklingsprocesser och utvärdera idéer inom ett visst område.
  • Doktorander och forskare som vill kommersialisera och genomföra forskningsresultat, få nya förslag till forskningsområden eller bidra med expertkunskap.
  • Dig som arbetar inom hälsa, vård och omsorg.
  • Patienter, anhöriga, samhällsmedborgare eller medmänniskor som har en ny idé som kan göra skillnad för hälsa, vård och omsorg.Saxar

Varför bli idégivare?

Välfärdssektorn står inför stora utmaningar som kräver bättre lösningar. Syftet med VISAM Arena är att fler ska vilja bidra med nya idéer för en mer effektiv och gynnsam hälsa, vård och omsorg. 

Vi vill också bidra till utvecklingen av små och medelstora företag genom att skapa fler utvecklingsmöjligheter och förnyelse i svenskt näringsliv. Målet är att fler innovativa idéer ska kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att företagens konkurrenskraft ökar.

Var med och bidra med din idé!

Du äger rätten till din egen idé och den kommer alltid behandlas under sekretess. Det vill säga att din idé ligger skyddad i vår idéportal.