Nyheter

Vitalismässan, 23 maj

Svenska Mässan

VISAM Arena var på plats den 23 maj under Vitalismässan. Mässan arrangerades av Svenska Mässan i Göteborg och på mässan möttes många representanter från kommuner, regioner, privata vårdgivare, myndigheter, akademi och industri för kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och inspiration. Delar av VISAM Arenas projektgrupp besökte mässan för att omvärldsbevaka och för att se ifall det fanns några lokala utställare, som skulle kunna kopplas samman med de idéer vi fått in i idéportalen. Det blev en lyckad dag där ett flertal nya kontakter knöts.