Nyheter

Ulf Österstad startade Sveriges första digitala vårdcentral

Efter ett uppdrag från politikerna i regionen att öka tillgängligheten av vården ville Ulf Österstad starta Sveriges första digitala vårdcentral. Idén kom från USA och till en början trodde man att det skulle bli för dyrt för att kunna genomföras. Det visade sig att så inte alls var fallet då man såg en möjlighet att samarbeta med vårdappen Kry.

 - Kry hade egentligen bara en pilotverksamhet, en plattform, men de hade inte så mycket kunder i deras första affärsmodell. Vi kunde komma igång i princip gratis genom att använda deras app och i och med att vi ”släppte in dem i värmen” så blev det win-win för oss båda, säger Ulf Österstad verksamhetschef för Bra Liv nära.

 För att kunna få vara verksam under helt eget varumärke valde man att byta leverantör då Kry inte kunde erbjuda White Label. Ulf insåg att de var tvungna att använda ett eget utseende och ha mer koll över deras produkt, numera äger man även publiceringen av appen. I oktober i år hade Bra Liv nära till och med gått om Kry och andra stora leverantörer i antal användare i Jönköpings län. Ulf tror att det beror på att deras tjänst är bättre rent tekniskt, att de har sin egen personal med riktlinjer kopplat till regionen samt att de redan har ett kontaktnät då kunderna redan ringer till vårdcentralerna. Ca 90 % av besökarna  till appen Bra Liv nära kommer från hänvisning av en sjuksköterska i Bra Liv.

Genom att arbeta modulmolnbaserat så fanns inget behov av integrering till övriga system, enligt Ulf så kan det kan nog sägas var en av de avgörande faktorerna som gjorde det möjligt att både komma igång och också hålla en hög utvecklingstakt. De har hela tiden arbetat agilt.

 - Att de hette det fick vi reda på i efterhand skrattar Ulf. Den som behövs mest får göra jobbet, och istället för långa planer så har vi en vision men vi är hela tiden fokuserade på det största problemet just nu.

 På grund av att de inte hade någon budget i början så var de tvungna att jobba resurssnålt och utgå ifrån att saker och ting bara skulle lösas, försökte att inte se svårigheterna i problemen. Ulf berättar att ett hinder med teknologi är att tekniken hela tiden rör på sig vilket gör att det blir svårt att göra en långsiktig plan, de strävar därför efter att göra sig så oberoende av tekniken det går.

När appen Bra Liv nära lanserades var folk imponerade över att de kunde få en tid samma dag som de tog kontakt med vårdcentralen, endast ett fåtal hade tidigare hört talas om digital sjukvård. För att det ska vara användarvänligt har Ulf strävat efter att göra saker och ting så enkla som möjligt och så vanligt och likt ett traditionellt besök på vårdcentralen som möjligt.

 - Det är svårt att hinna med att hjälpa alla patienter men det här är ett kompletterande verktyg för att fler ska kunna få hjälp. Idag är det fler regioner som har tagit efter men utvecklingsmässigt är det vi som leder. Det här är ett sätt för patienterna att göra en del av jobbet själva, säger Ulf Österstad.

 Tjänsten är ett samarbete mellan Bra Livs 31 vårdcentraler, alla går ihop för att gemensamt bemanna appen Bra Liv nära. För att få det interna samarbetet att fungera har man infört ett internt köp och säljsystem. Det är extra lönsamt för den som bidrar mest. Appen är dessutom en möjlighet för medarbetare att kunna få en ökad tjänsthetsgrad. Personal som på något sätt inte kan arbeta på vårdcentralerna kan istället göra det i en trygg hemmamiljö med ökad kontroll.