Nyheter

Hur gör man en enkel marknadsundersökning?

Marknadsundersökning - varför, vad, hur, vilka?

Innan du kommer till oss på VISAM Arena med din idé så tror vi att det är bra om du har gjort lite egna efterforskningar. Försök att ta reda på om det finns tillräckligt med efterfrågan på marknaden. För att göra det finns det fem frågeställningar att utgå ifrån:

  •  Vad är det du erbjuder kunden?

Är produkten anpassad efter kundens behov och till nytta för kunden? Försök att se varan eller tjänsten med din tilltänkta kunds ögon.

  • Vem är din kund/målgrupp?

För att lyckas är det nödvändigt att fokusera på en eller ett par målgrupper. Varan eller tjänsten i sig och hela erbjudandet ska stämma med värderingar och behov hos den kundkategori som du vill nå.

  • Hur ska man kunna tjäna pengar på dina varor/tjänster?

Ska du sälja dem i butik eller kanske via nätet? Hur ska budskapet i dina aktiviteter utformas så att det når fram till målgruppen?

  • Hur ser konkurrensen ut?

Hur löser man problemet idag? Finns det några liknande varianter på marknaden? Undersök vad dina potentiella kunder ser som alternativ till din vara eller tjänst.

  • Varför ska kunden köpa av dig?

Vad skiljer dig från konkurrenterna? Finns det något unikt med ditt erbjudande? När du utforskar omvärlden, dina blivande kunder och konkurrenter, försök då att få fram på vilket sätt ditt erbjudande kan bli unikt.