Nyheter

Checklista för idérika

bocka av

Har du en idé om en ny vara eller tjänst inom vård och omsorg men är osäker på vilken typ av hjälp du behöver från oss? Gå igenom checklistan nedan för att få en tydligare överblick av hur du kan arbeta vidare med din idé och var vår hjälp kan göra störst skillnad.

 • Vad är det som är nytt hos din idé?
 • Vad var det för behov eller problem som gjorde att du fick din idé?
 • Upplever andra potentiella användare samma behov eller problem?
 • Finns det andra liknande produkter på marknaden?
 • Vilka fördelar har din idé jämfört med andra?
 • Vem kommer att köpa din produkt?
 • Vem blir din första kund?
 • Vem ska tillverka din produkt?
 • Hur långt har du kommit i ut­vecklingsarbetet med till exempel prototyp, tek­niköversikt, marknadsundersökning och så vidare?
 • Äger du själv idén eller kan någon annan göra anspråk på den?
 • Vilken hjälp behöver du för att komma vidare i processen?