Integritetspolicy

1. Sekretess

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny lag som börjar gälla inom hela EU från och med den 25 maj 2018. GDPR och Dataskyddslagen ersätter Personuppgiftslagen (PUL) och syftet är att förbättra skyddet för individen vid behandling av personuppgifter.

Du godkänner härmed att handläggaren får utbyta uppgifter med samarbetspartners och myndigheter avseende din idé i enlighet med nedanstående.

De personuppgifter som du lämnar kommer att behandlas elektroniskt. Uppgifterna kommer att användas för vår administration och för att underlätta kontakten mellan dig/ditt företag och oss. Vi offentliggör inga personuppgifter.

2. Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som kan knytas till din person indirekt eller direkt. Det handlar om uppgifter såsom namn, personnummer, adress, IP-nummer och bilder.

De specifika personuppgifter vi behandlar här på visamarena.se är följande:

  • Namn *
  • E-postadress *
  • Personnr. / Org.nr *
  • Telefonnummer
  • Profilbild

Bara uppgifterna märkta med * är obligatoriska. Till dessa uppgifter tillkommer även möjligheten att du som användare av systemet själv anger personuppgifter i fritextfält, såsom kommentarer eller meddelanden.

3. Dina rättigheter

Du har rätt att få ett utdrag på vilka uppgifter vi har sparade om dig och även få dem raderade. När vi raderar dina uppgifter så kommer vi att göra en så kallad anonymisering av dina uppgifter. Det innebär att dina personuppgifter överskrivs helt och inte längre kommer kunna avläsas och anknytas till dig. Du kommer därmed inte att kunna få tillbaka ditt konto.

4. Användning av information

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

  • Göra din upplevelse personlig och tillgodose dina personliga behov
  • Förbättra vår hemsida
  • Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp
  • Kontakta dig via e-post
  • Administrera en tävling, ett erbjudande eller en undersökning
Vi är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke.

5. Utelämnande till tredjepart

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.
Allmänna uppgifter kan dock delas vidare till utomstående parter för marknadsföring, i annonssyfte eller andra ändamål.

6. Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

7. Avsluta medlemskap

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar angående dina registrerade idéer, enstaka nyhetsbrev, etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje meddelande.

8. Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.