Från idéer till framgångsrika företag

Multifunktionellt verktyg för cancerdiagnostik

För fem år sedan var Miden Melle-Hannah tvungen att ge besked till en man  som väntat en hel dag på fastande mage att han kunde börja äta igen och gå hem. Operationen före hade dragit ut på tiden och mannens operation ställdes in. Miden började fundera på hur ett i grunden ganska enkelt ingrepp skulle kunna göras enklare och mer tidseffektivt så att patienter inte behöver vänta så länge.

Instrumentet bygger på helt ny teknik, det är ett multifunktionellt operationsverktyg som används i cystoskop på en vanlig urologmottagning.

– Det kan användas för att ta vävnadsprov för diagnostik men också för att ta bort cancervävnad direkt när den upptäcks, berättar Miden. Cancervävnaden är då helt innesluten i instrumentet så att det inte är någon risk att cancervävnad kan slå sig ner på något annat ställe i blåsan. Med dagens metod är det över 50 procent återfall hos patienter med ytlig urinblåsecancer. Jag hoppas att man på sikt kommer att kunna minska antalet återfall.  

Ingreppen behöver inte göras på en operationssal. Patienten behöver ingen sövning eller ryggbedövning utan man kan bedöva lokalt.

Läs hela artikeln om Miden Helle Hannah här:

https://www.rjl.se/om-oss/pressrum/nyheter/Nyheter-fran-regionen/miden-melle-hannah-vinner-innovationspris/

Miden Melle Hannahny (1)
Hållbar hantering av läkemedelsavfall

Recaremed AB

Recaremed AB arbetar med att kunna förbättra säkerheten och hållbarheten i hanteringen av läkemedelsavfall. Idag erbjuder de produkter och tjänster som förebygger stölder av läkemedel på arbetsplatser. Recaremed AB bidrar dessutom till lägre miljöpåverkan genom samtransport och minskad avfallsvolym.

Dag Malgeryd som arbetat med miljö- och hållbarhetsfrågor på Apoteket AB i över 10 år grundade Recaremed AB år 2013. Idag äger han företaget men det hade inte varit möjligt utan stöd från Almi.  -  I början stod jag där med affärsplan och budget och allt känns bra, men sen när det förhoppningsvis slår till då gäller det att vara redo. Struktur, ordning och reda och rutiner underlättar, säger Dag Malgeryd.

Här kan du läsa mer om Recaremed

 

Recaremed AB boxar och flaskor
Appen för dig som vill förändra din livsstil

AlkoSmart

AlkoSmart är den nya appen för dig som vill hålla koll på din hälsa och alkoholkonsumtion. Smart är en akronym som står för Sömn, Mat, Affekter, Relationer och Träning. Appen skapades av Torbjörn Bergland, en socionom från Jönköping som ville hitta ett sätt att förmedla den kunskap han samlat på sig under sina 30 år i branschen.

  - Jag vill skapa ett verktyg som ger inspiration till livsstilsförändringar och syftet med smart appen är att erbjuda ett verktyg till att ta tag i obalans och dåligt mående och överkonsumtion av alkohol.

Idén till appen föddes hemma vid köksbordet och det är Torbjörn själv som har funderat ut innehållet i den. För att bygga upp själva appen tog han hjälp utav två entreprenörer från högskolan samt en illustratör.

  - Ge inte upp, tro på din idé och ta hjälp med det du inte kan själv, säger Torbjörn Bergland.

Här kan du läsa mer om Alkosmart

AlkoSmart-alkotest-1 (1).jpg
Special Foot Products

Olja och creme för starka och friska naglar

Carola Richardsson är en medicinsk fotterapeut som är specialiserad på nagelsvamp.

 – Nagelsvamp är en vanlig åkomma. Det beror på flera saker, bland annat vår livsstil. Vi går oftare på gym och vistas i offentliga miljöer, berättar Carola.

Carola driver tillsammans med Dick Lott bolaget Special Foot Products. När tankarna på att ta fram en nagelcreme och nagelolja tog form kontaktade Carola Almi.

– Det är extremt kostsamt att ta fram den här typen av produkter. Det var ovärderligt att få ekonomiskt stöd.

Till dig som bär på goda idéer har Carola ett gott råd att ge:

- Kontakta Almi, som jag gjorde. Jag är mycket nöjd med hjälpen från Almis rådgivare, inte bara den ekonomiska hjälpen utan även  goda råd . Jag fick hjälp med halva utvecklingskostnaden.

 

Här kan du läsa mer om Special Foot Products

fotspecialisten.jpg
Minimera smitta med

Engångsmätband

För att minimera spridning av smitta mellan patienter har företaget WEGAA AB tagit fram speciella engångsmätband. Mätbanden är till för mätning av gravida kvinnors magar och små barns huvudomfång. Mätbanden  är gjorda av papper. – Våra mätband är CE-märkta och godkända enligt Läkemedelsverkets regler. De tillverkas i en ren miljö av ett miljöcertifierat svenskt företag. Vanliga hushållsmätband har PVC-överdrag. PVC ska inte använda inom vården, berättar Eva Gamberg Axelsson som äger och driver WEGAA AB.

Det var två erfarna barnmorskor som under en kaffepaus år 2007 kläckte idén om hygieniska måttband. Efter flera års hemligt arbetande på fritiden lanserades de hygieniska mätbanden år 2012. 

 

Här kan du läsa mer om Wegaa

WEGAA AB engångsmätband
"Att känna sig bekväm i en obekväm situation"

Smart Cover

Kvinnor och män i alla åldrar behöver ibland genomgå olika intima undersökningar. Genom det mångkulturella samhället har behovet av integritet ökat. Man vill inte känna sig utsatt, otrygg eller naken. Dessutom visar svenska studier att nästan 20% av patienterna inom gynekologi någon gång har upplevt sig kränkta i vården.

Smart Cover är den smarta byxan som är försedd med perforeringar som enkelt rivs till önskad öppning för tänkt undersökning. Den finns i flera storlekar, är följsam och miljövänlig. Den kan användas på bland annat vårdcentraler, kvinnohälsa, företagshälsa, ungdomsmottagningar, sjukhus och privata vårdinrättningar.

Smart Cover är utvecklad av Britt-Marie Fredriksson och Kristina Samuelsson som båda arbetar som undersköterskor på Vråens Vårdcentral Bra Liv i Värnamo.

Produkten säljs av företaget Wing Plast AB i Smålandsstenar som är ett ledande företag av engångsinstrument inom Gynekologi och Kirurgi. Produkterna säljs över stora delar av världen och bidrar till en bättre vårdsituation för både vårdgivare och vårdtagare. Smart Cover skapades med stöd från Almi och P.U.M.A Innovation som var en föregångare till VISAM Arena.

Här hittar du mer information om Smart Cover

SmartCover byxa
Ett mer exakt mått som mäter det farliga fettet

BK-mätaren

Mätredskapet skapades 2008 av två undersköterskor i Jönköpings län, Kristina Borg och Britt-Marie Fredriksson. De båda hade hört att många använde sig av en linjal och ett vattenpass för att mäta bukhöjden på patienter. Trots att de arbetade på två vårdcentraler med bara tre mils avstånd kände de inte varandra sedan tidigare utan blev med Almis hjälp ihopparade då de hade samma typ av idé. Tillsammans skapade de BK-mätaren, ett redskap som mäter bukhöjden. Eftersom patienten ligger ner när bukhöjden mäts ges ett mer exakt mått då man bara mäter det farliga fettet.

Idag säljs produkten av företaget AJ Medical. Britt-Marie och Kristina har förbättrat och förenklat produkten med en ny design och de har numera även startat ett aktiebolag.

 - Det har varit jättebra att vara två. Ibland tröttnar man och tappar intresset men då orkar den andra vilket gör att man orkar lite till, säger Britt-Marie.

 

Här kan du beställa BK-mätaren

 

 

 

 

 

 

 

bk_matpinne.jpg
Medster, en plats där du kan få tillgång till nytt lärande. Var Du vill. När Du vill. Året runt. Alla dagar.

Medster

Trycket på vården och på våra läkare i landet har ökat väsentligt senaste åren. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad på det nya inom vården, eftersom den är i ständig utveckling. Men hur håller man sig uppdaterad när tiden inte räcker till?

John Terlinder, barnläkare, ville se till att alla kan hålla sig uppdaterade på nya kunskaper inom Hälso- och sjukvården. Därför skapade han Medster, en plats där du kan få tillgång till nytt lärande. Var Du vill. När Du vill. Året runt. Alla dagar. Medsters vision är att all sjukvårdspersonal ska ha möjlighet att lära sig mer om sitt fält och bredda sitt nätverk.

På medster.se finns ett flertalet kurser inom olika områden där du som anmäler dig till kursen lägger ett antal timmar i veckan på de angivna instruktionerna. Kurserna är digitala och du bestämmer själv när och var du ska studera. Medster erbjuder även hjälp till dig som själv vill starta upp en kurs i onlineformat och de tar även emot tips om föreläsare inom alla områden.

Nyfiken på mer om Medster och deras kurser? Mejla Medster på info@medster.se.

Här kan du läsa mer om Medster

medster photo-1521452936719-4aa3e3d3fe90-427x640.jpg

Var med och bidra med din idé!

Du äger rätten till din egen idé och den kommer alltid behandlas under sekretess. Det vill säga att din idé ligger skyddad i vår idéportal.