Kalender

Idéverkstad

  • Almi, Klubbhusgatan 13
  • den 6 mars 2019
  • 15:00
VISAM ARENA light_hand_person_man_lightbulb-78006.jpg!d.jpg

Den 6 mars kommer en idéverkstad att hållas gällande en produkt inom området rehabilitering efter olycksfall eller operation. Har du intresse eller erfarenhet av rehabilitering, t.e.x genom arbete som fysioterapeut eller arbetsterapeut inom slutenvård och/eller kommunal hälso- och sjukvård och är intresserad av att delta?

Anmäl dig senast 1/3 till: rebecka.jonsson@almi.se
Har du några frågor vänligen kontakta mig.

Vad är en idéverkstad?
Vid en idéverkstad träffas användare, verksamma inom området samt utvecklare. Här granskas och analyseras intressanta inkomna idéer i VISAM Arenas idéportal utifrån behov, nytta och användbarhet.