Allting börjar med en idé

På VISAM Arenas idéportal samlas, granskas och utvärderas idéer för att i nästa steg ha möjlighet att utvecklas till tjänster och varor som kan bidra till förbättrad hälsa, vård och omsorg.

Vad är VISAM Arena?

Uppdrag VISAM Arena

Du har säkert många gånger tänkt ”det där hade kunnat fungera bättre” eller ”varför har ingen tänkt på det här?”  I vår idéportal kan ALLA; privatpersoner, företag, verksamma inom vård och omsorg, lämna in sina idéer. VISAM Arena ger dig råd och stöd kring att utveckla eller att starta företag med mål att förbättra vård och omsorg. I idéportalen samlas idéer, behov, problem och lösningar.

Vi utvärderar utvalda idéer med potential och hållbarhet att möta framtida utmaningar och användares behov inom vård och omsorg. Det gör vi tillsammans med företag, forskning och hälsa, vård och omsorg i region Jönköping. VISAM står för Välfärdsteknik, Innovation, Samverkan, Affärer och Medicinteknik. 

Läs mer om VISAM Arena

Händer med idéer

Vad händer efter att jag lämnat in min idé?

Idéer som väljs ut kommer vi att hjälpa till med att utvärdera genom att låta andra användare uttala sig utifrån deras behov och perspektiv. Experter kommer att granska och analysera idén med hänsyn till hälsoekonomi, användbarhet, säkerhet och risk, systemkrav, samhällsnytta samt om idén kräver en klinisk studie.

Vi har ett stort kontaktnät. Behöver du finansiering, affärsrådgivning eller kontakter med andra? Vi kan slussa dig till rätt aktör. Bidra med din idé, tala om vad du önskar att få hjälp med och gör skillnad!

Privat eller publik idé – du väljer

Troligen är det du själv som äger den idé du registrerar på idéportalen. Vi vill ändå påminna om lagen om arbetsgivarens rätt till arbetstagarens idé. Läs mer på Riksdagens webbplats här.

När du registrerar och beskriver din idé så kan du känna dig trygg med att den är privat tills dess att du godkänner att den görs publik. En privat idé syns endast för relevant projektbemanning som senare tar kontakt med dig. En idé som är publik är synlig för alla med aktiva konton.

Om du av någon anledning inte vill, kan eller har möjlighet att arbeta med idén och vidareutveckla den i ett befintligt eller framtida företag, kan du lämna in din idé på idéportalen för att låta någon annan ta vid. Kryssa i rutan för "publik idé" så att samtliga användare får möjlighet att se den och utveckla idén vidare.

 

Tankebubbla, glödlampa

Var med och bidra med din idé!

Du äger rätten till din egen idé och den kommer alltid behandlas under sekretess. Det vill säga att din idé ligger skyddad i vår idéportal.