Allting börjar med en idé

På VISAM Arenas idéportal samlas, granskas och utvärderas idéer för att i nästa steg ha möjlighet att utvecklas till tjänster och varor som kan bidra till förbättrad hälsa, vård och omsorg.

Vad är VISAM Arena?

Uppdrag VISAM Arena

Du har säkert många gånger tänkt ”det där hade kunnat fungera bättre” eller ”varför har ingen tänkt på det här?”  I vår idéportal kan ALLA; privatpersoner, företag, verksamma inom vård och omsorg, lämna in sina idéer. VISAM Arena ger dig råd och stöd kring att utveckla eller att starta företag med mål att förbättra vård och omsorg. I idéportalen samlas idéer, behov, problem och lösningar.

Vi utvärderar utvalda idéer med potential och hållbarhet att möta framtida utmaningar och användares behov inom vård och omsorg. Det gör vi tillsammans med företag, forskning och hälsa, vård och omsorg i region Jönköping. VISAM står för Välfärdsteknik, Innovation, Samverkan, Affärer och Medicinteknik. 

Läs mer om VISAM Arena

Händer med idéer

Vad händer efter att jag lämnat in min idé?

Visam Arena utvärderar din idé  genom att låta potentiella användare uttala sig utifrån deras behov och perspektiv. Vi kommer också undersöka om din idé är unik. Experter granskar och analyserar idén med hänsyn till hälsoekonomi, användbarhet, säkerhet och risk, systemkrav, samhällsnytta samt om idén kräver en klinisk studie. 

Visam Arena har ett stort kontaktnät inom finansiering, affärsrådgivning och patent.

Privat eller publik idé – du väljer

Din privata idé är hemlig. Visam Arena kommer kontakta dig och  utvärdera idén.  

Om du av någon anledning inte vill, kan eller har möjlighet att arbeta med idén och vidareutveckla den i ett befintligt eller framtida företag, kan du lämna in din idé på idéportalen för att låta någon annan ta vid. Publika idéer är synlig för alla användare i idéportalen.

 

Tankebubbla, glödlampa

Var med och bidra med din idé!

Du äger rätten till din egen idé och den kommer alltid behandlas under sekretess. Det vill säga att din idé ligger skyddad i vår idéportal.